Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Lukusuositukset: Sotilasprofessori Palokankaan lukusuositukset

Sotilasprofessori Palokankaan lukusuositukset (2020)

Adaridi, Karl: Strategian pääpiirteet (1920) ja Heikki Nurmio: Sotataidon kehitys vanhalla ajalla (1921). Molemmat kirjat ovat aikakautensa tuotteina raudanlujaa analyysia sotataidon kehityksestä.

Ahto, Sampo: Talvisodan henki - mielialoja Suomessa talvella 1939-1940 (Juva 1990). Kokeneen sotahistorioitsijan analyysi 80 vuotta sitten käydyn #talvisota hengestä ja ihmeestä. ”Kansa ei ollut valmis tinkimään vapaudestaan.” #sotahistoria #lukeminen

Kato, Markus P.: Sodan uudet kasvot, Helsinki 1944. Nimimerkin takana kirjoittanut prof. Arvi Korhonen kertoo kirjoittavansa kiihkottomasti, mutta perustavansa kaikki tulevaisuudennäkemyksensä sotahistorian kausaliteettiin. #sotahistoria #lukeminen #sotataito. Taktiikan ja tekniikan kehittymistä Kato kuvaa ja ennustaa muun muassa sotateoreetikoiden väärinymmärtämisen tai tulkinnanahtauden helppoudella sekä alivoimaisuuden synnyttämien epätavanomaisten keinojen kaihtamattomalla käyttämisellä. #sotataito #taktiikka. Kato painottaa Suomen kykyä saattaa liikekannalle satojatuhansia koulutettuja sotilaita: Määrällisesti suuri, laadullisesti hyvä, mutta viholliseen nähden alivoimainen kenttäarmeija, ei voi olla yhdellekään hyökkääjälle ”quantité négligeable” eli huomiota ansaitsematon suure.

Keegan, John: Sodankäynnin historia (1993), suom. Jouni Suistola (2005). ”Kirjoitettu maailmanhistoria on suurelta osin sodankäynnin historiaa.” Mielenkiintoinen ja värikäs tutkimus sodasta osana ihmiskunnan historiaa.

Kiszley, John: ”Anatomy of a Campaign - The British Fiasco in Norway, 1940” (2017). Ammattitaidolla tehty sotahistoriallinen tutkimus sekä analyysi yhden sotatoimen ja operaation epäonnistumisen syistä ja seurauksista.

Lappalainen, Jussi T.: ”Aseet ja taistelut - sotataidon kolme vuosituhatta” (1989). Yleisen sotataidon historian perusteos jokaiselle sodankäynnistä kiinnostuneelle tutkijalle, opiskelijalle tai harrastajalle.

Mielonen, Erkki: Pelko ja pakokauhu - henkinen paine sodassa (1968). Tavallaan hyvin ajankohtainen ja ajaton pohdiskelu henkisestä kriisinsietokyvystä sekä propagandan vaikutuksesta ihmisten henkiseen kestävyyteen. #sotahistoria #sotakokemukset #lukeminen

Nordberg, Erkki: Ässät jyllää! Stadin kundit jatkosodassa (2019). Taattua ”Norttia” ja vankkaa sotahistoriaa tunteenpalolla. Ohessa @kadettikunta  Kylkirauta 1/2020 -lehdessä kirjoittamani arviointi lukukokemuksesta. #sotahistoria #lukeminen

Murhenäytelmän vuorosanat - talvisodan hallituksen keskustelut, (toim. Ohto Manninen & Kauko Rumpunen), Edita 2003. Ainutlaatuinen alkuperäisdokumentteihin perustuva kooste #talvisota vaikeista päätöksistä Suomen valtiojohdossa.

Raeste, Arimo: ”Paroni von Raesteen ihmeelliset seikkailut” (1991) ja ”Tyyppejä” (1992). Kekkosen ja Koiviston toimikausina palvellut TP:n linnanvouti kirjoittaa suunsa puhtaaksi kaikesta kokemastaan elämänkerran ja lyhyiden novellien kautta.

”Warfare in the Western World - Military Operations from 1600 to 1871 and since” vol. 1 & 2, Ed. Robert A. Doughty. (1996). Yleisteokset sotataidosta ja sodankäynnistä kiinnostuneelle tutkijalle tai harrastajalle.

”Sotakorkeakoulu suomalaisen sotataidon kehittäjänä”, (2009). Alan asiantuntijoiden (13+4 henkilöä) laatima artikkelikokoelma SKK:n merkityksestä suomalaisen sotataidon takaajana.

”Strategian käsikirja”, toim. Pekka Uutaniemi (1983). Alan asiantuntijoiden (50 henkilöä) kirjoittama artikkelikokoelma, jossa analysoidaan sotataidon ja sotilasstrategian käsitteitä.

Suomen Puolustusvoimat 100 vuotta, toim. Mikko Karjalainen, Keuruu 2018. Kokonaiskuva Suomen sotilaallisesta puolustamisesta. Tieteelliseen tutkimukseen perustuvan teoksen (547 sivua) kirjoittajakunta koostuu kunkin aihepiirin huippututkijoista. #sotataitohttp://ndu-fi.libwizard.com/loader.php?id=fe2da9fe31cc0166aeee0c2f48e8c47f