Siirry pääsisältöön

Opinnäytteet: Puolustusvoimat

Viimeksi julkaistut opinnäytteet

Loading ...

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston opinnäytteet

 • MPKK:n kirjastossa säilytetään julkisia ja TL IV -opinnäytteitä vuodesta 1993 alkaen.
 • MPKK:n kirjaston opinnäytteitä (sekä sähköisiä että paperimuotoisia) voit hakea MPKK-Finnasta.
 • Huom! Kandidaatintutkielmien tiedot vuodesta 2016 eivät ole MPKK-Finnassa. Nämä löydät kirjaston opinnäyteterminaaleista.
 • TL IV -tasoisia sähköisiä opinnäytteitä voit käyttää kirjaston opinnäyteterminaaleilla  (n. 2000 ja uudempia).
 • Vanhempia julkisia ja TL IV -tasoisia opinnäytteitä on myös kansitettuina kappaleina käsikirjastossa (1993-2015).
 • 2018 valmistuneen SM7-kurssin TL IV -tasoiset työt ovat opinnäyteterminaalin lisäksi saatavissa asianhallintajärjestelmässä.

MPKK:n kirjaston opinnäyteterminaalit

 • Käytettävissä 24/7 kirjaston toisen kerroksen tiloissa
 • Vain MPKK:n opiskelijoiden ja Pv:n henkilökunnan käyttöön
 • Sisältävät MPKK:n sähköiset opinnäytteet (julkinen ja TL IV) n. vuodesta 2000 eteenpäin.
  • Tiedostoista voi tehdä hakuja
  • Tiedostoja voi lukea
  • Tiedostoja voi tulostaa
  • Tiedostoista ei voi valmistaa digitaalista kopiota
  • Tiedostoja ei voi tallentaa tallennusvälineelle
  • Tiedostoja ei voi lähettää sähköpostitse

Priimuksia ja palkittuja opinnäytteitä

Opinnäytteet puolustushaarakouluissa

Maasotakoulu

 • Luutnanttikurssien opinnäytteet (jalkaväki)
  • Kurssi 1 (1974), 2 (1975), 4 (1977), 7 (1980), 9 (1982), 11 (1984), 13 (1986), 17 (1990), 19 (1992), 21 (1994), 23 (1996), 25 (1998) ja 27 (2000).
 • Opintoupseerien jatkokurssin opinnäytteet (jv)
  • Kurssi 1 (2011) - Kurssi 11 (2012)
 • Kadettikurssit (pion. ja suojeluala)
  • 49. KADK pioneerilinja 1963 - 91. KADK pion. Ja suojelulinja 2008
 • Luutnanttikurssit (pion)
  • Kurssi 2 (1973), 6 (1979), 20 (1993), 26 (1999) ja 27 (2000)
 • Opistoupseerien jatkokurssin opinnäytteet (pion)
  • Kurssi 1 (2001), 2 (2002), 3 (2003), 5 (2006), 6 (2007), 7 (2008), 8 (2009), 9 (2010) ja 11 (2012)
 • Peruskurssit (pion)
  • 54 (2000) - 58 (2003)
 • Kapteenikurssit (pion)
  • 8 (1963) - 26 (1994)

Merisotakoulu

 • Opistoupseerien opinnäytetyöt
 • Kapteenikurssien työt
 • Kaikki merisotakoululle tehdyt työt n. vuodesta 1967

Ilmasotakoulu

 • Ilmavoimalinjan SK-kanditöitä KADK 81-94 (v. 1998 - 2010)
 • Opistoupseerien jatkokurssin opinnäytteet (kurssit 3-9) (v. 2003 - 2011)
 • Ilmatorjunta:
  • Peruskurssi 55-58  (1999 - 2002)
  • Jatkokurssi 1 (2001), 2 (2002), 3 (2003-2004)
  • Luutnanttikurssi 25 (1999/2000) + yksittäisiä ilmavoimalinjan vast. töitä.
  • Ilmatorjuntalinjan kanditöitä KADK 88-94 (v. 2003 - 2010)
 • Ilmavoimien teknillinen koulu:
  • yksittäisiä lentoteknisiä kanditöitä ja graduja KADK 89-94
  • EUK 47 (1994),
  • Peruskurssi 54 (1998), 56 (2000), 57 (2001), 58 (2002)
 • Luetteloimatta:
  • Ilmatorjuntakoulun SK-kandityöt  (1965-1997)

Puolustusvoimien opiskelijat ja henkilökunta voivat tehdä hakuja aineistosta MPKK Finnassa.

Vanhemmasta aineistosta saattaa olla vain paperiluettelot.

MPKK:n arkistoaineisto

Muiden suojaustasojen opinnäytteet MPKK:n kirjaamon kautta:

 1. Täytä  "Hakemus tietojen saamiseksi viranomaisen salassa pidettävistä asiakirjoista" (alla).
 2. Täytetty lomake kirjaamoon, kirjaamo.mpkk (at) mil.fi (MPKK opiskelijat: normin HK312 mukaisesti opinnäytetyön ohjaajan puolto)
 3. Käyttöluvan jälkeen aineistoihin tutustumistapa tapauskohtaisesti.

MPKK:n kirjaamossa lisäksi mm. seuraavat opinnäytekokonaisuudet:

 • Sotakorkeakoulun ETS -diplomityöt 1959-1991
 • Taistelukoulun salaiset tutkielmat EUK 27-45 vuosilta 1974-1992
 • Insinööriupseerikurssit 9-14, 1978-1990
 • MPKK:lla tehdyt opinnäytetyöt kattavasti vuodesta 2008

MPKK:n ja Pääesikunnan salassa pidettävät (vanhat) asiakirjat (ns. Holvi99-projekti):

 1. Yhteys MPKK:n kirjaamoon
 2. Anomus päästä tutkimaan aineistoa yksilöidyn pyynnön laatimiseksi, ks. AO14064
 3. Kirjeenvaihtokirjojen ja luetteloiden läpikäynti
 4. Yksilöidyn pyynnön tekeminen Pääesikunnan suuntaan
 5. Päätöksen odottaminen
 6. Aineiston luku Auditoriotalon kellarin ns. tutkijatilassa

Lisätietoja MPKK:n kirjaamosta: kirjaamo.mpkk (at) mil.fi

Puolustusvoimalliset opinnäytteet muissa arkistoissa

Puolustusvoimissa ennen vuotta 1995 laadittuja opinnäytteitä on siirretty myös Kansallisarkistoon. Esimerkiksi vanhempien kadettitutkielmien tietoja voit hakea VAKKA-arkistotietokannasta. Hakuja voi tehdä myös AARRE-arkistorekisteristä.

Sotakorkeakoulun diplomityöt 1926-1991

Kansallisarkiston digitoimat SKK:n diplomityöt ovat käytettävissä Kansallisarkiston  Astia-tietokannassa.

Muista myös arkistokokonaisuus SKK-2, joka sisältää Sotakorkeakoululle kuuluneita tutkielmia ym., jotka eivät sisälly diplomityösarjaan. Arkistoluettelo Kansallisarkiston asiakaspalvelussa.

MPKK:n väitöskirjat

Maanpuolustuskorkeakoulussa tohtoriksi väitelleet. MPKK:n tarkastamat väitöskirjat julkaistaan sähköisesti ylimmässä tasosarjassa Julkaisusarja 1: Tutkimuksia. Väitöskirjat löytyvät myös painettuna MPKK:n kirjaston kokoelmista.