Siirry pääsisältöön

Opinnäytteet: Puolustusvoimat

Viimeksi julkaistut opinnäytteet

Loading ...

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston opinnäytteet

 • MPKK:n kirjastossa säilytetään julkisia ja TL IV -opinnäytteitä vuodesta 1993 alkaen.
 • MPKK:n kirjaston opinnäytteitä (sekä sähköisiä että paperimuotoisia) voit hakea MPKK-Finnasta.
 • Huom! Kandidaatintutkielmien tiedot vuodesta 2016 eivät ole MPKK-Finnassa. Kandidaatintutkielmien löydät kirjaston opinnäytetyöasemilta.
 • TL IV -tasoisia sähköisiä opinnäytteitä voit käyttää kirjaston opinnäytetyöasemilla  (n. v. 2000 ja uudemmat työt).
 • Vanhempia julkisia ja TL IV -tasoisia opinnäytteitä on myös kansitettuina kappaleina kirjaston käsikirjastossa (1993-2015).

MPKK:n kirjaston opinnäyteterminaalit

 • Käytettävissä 24/7 kirjaston toisen kerroksen tiloissa
 • Vain MPKK:n opiskelijoiden ja Pv:n henkilökunnan käyttöön
 • Sisältävät MPKK:n sähköiset opinnäytteet (julkinen ja TL IV) n. vuodesta 2000 eteenpäin.
 • Kattavin tieto MPKK:lla laadituista julkisista ja TL IV -tasoista opinnäytteistä.
 • Opinnäyteterminaalilla voit tehdä seuraavaa:
  • Tiedostoista voi tehdä hakuja
  • Tiedostoja voi lukea
  • Tiedostoja voi tulostaa
  • Tiedostoista ei voi valmistaa digitaalista kopiota
  • Tiedostoja ei voi tallentaa tallennusvälineelle
  • Tiedostoja ei voi lähettää sähköpostitse

Priimuksia ja palkittuja opinnäytteitä

Opinnäytteet puolustushaarakouluissa

Maasotakoulu (yhteystiedot)

 • Luutnanttikurssien opinnäytteet (jalkaväki)
  • Kurssi 1 (1974), 2 (1975), 4 (1977), 7 (1980), 9 (1982), 11 (1984), 13 (1986), 17 (1990), 19 (1992), 21 (1994), 23 (1996), 25 (1998) ja 27 (2000).
 • Opintoupseerien jatkokurssin opinnäytteet (jv)
  • Kurssi 1 (2011) - Kurssi 11 (2012)
 • Kadettikurssit (pion. ja suojeluala)
  • 49. KADK pioneerilinja 1963 - 91. KADK pion. Ja suojelulinja 2008
 • Luutnanttikurssit (pion)
  • Kurssi 2 (1973), 6 (1979), 20 (1993), 26 (1999) ja 27 (2000)
 • Opistoupseerien jatkokurssin opinnäytteet (pion)
  • Kurssi 1 (2001), 2 (2002), 3 (2003), 5 (2006), 6 (2007), 7 (2008), 8 (2009), 9 (2010) ja 11 (2012)
 • Peruskurssit (pion)
  • 54 (2000) - 58 (2003)
 • Kapteenikurssit (pion)
  • 8 (1963) - 26 (1994)

Merisotakoulu (yhteystiedot)

 • Opistoupseerien opinnäytetyöt
 • Kapteenikurssien työt
 • Kaikki merisotakoululle tehdyt työt n. vuodesta 1967

Ilmasotakoulu (yhteystiedot)

 • Ilmavoimalinjan SK-kanditöitä KADK 81-94 (v. 1998 - 2010)
 • Opistoupseerien jatkokurssin opinnäytteet (kurssit 3-9) (v. 2003 - 2011)
 • Ilmatorjunta:
  • Peruskurssi 55-58  (1999 - 2002)
  • Jatkokurssi 1 (2001), 2 (2002), 3 (2003-2004)
  • Luutnanttikurssi 25 (1999/2000) + yksittäisiä ilmavoimalinjan vast. töitä.
  • Ilmatorjuntalinjan kanditöitä KADK 88-94 (v. 2003 - 2010)
 • Ilmavoimien teknillinen koulu:
  • yksittäisiä lentoteknisiä kanditöitä ja graduja KADK 89-94
  • EUK 47 (1994),
  • Peruskurssi 54 (1998), 56 (2000), 57 (2001), 58 (2002)
 • Luetteloimatta:
  • Ilmatorjuntakoulun SK-kandityöt  (1965-1997)

Puolustusvoimien opiskelijat ja henkilökunta voivat tehdä hakuja aineistosta MPKK Finnassa.

Vanhemmasta aineistosta saattaa olla vain paperiluettelot.

MPKK:n arkistoaineisto

Muiden suojaustasojen opinnäytteet MPKK:n kirjaamon kautta:

 1. Täytä  "Hakemus tietojen saamiseksi viranomaisen salassa pidettävistä asiakirjoista" (alla).
 2. Täytetty lomake kirjaamoon, kirjaamo.mpkk (at) mil.fi (MPKK opiskelijat: normin HK312 mukaisesti opinnäytetyön ohjaajan puolto)
 3. Käyttöluvan jälkeen aineistoihin tutustumistapa tapauskohtaisesti.

MPKK:n kirjaamossa säilytetään esimerkiksi seuraavat opinnäytekokonaisuudet:

 • Sotakorkeakoulun ETS -diplomityöt 1959-1991
 • Taistelukoulun salaiset tutkielmat EUK 27-45 vuosilta 1974-1992
 • Insinööriupseerikurssit 9-14, 1978-1990
 • MPKK:lla tehdyt opinnäytetyöt kattavasti vuodesta 2008

MPKK:n ja Pääesikunnan salassa pidettävät (vanhat) asiakirjat (ns. Holvi99-projekti):

 1. Yhteys MPKK:n kirjaamoon
 2. Anomus päästä tutkimaan aineistoa yksilöidyn pyynnön laatimiseksi, ks. AO14064
 3. Kirjeenvaihtokirjojen ja luetteloiden läpikäynti
 4. Yksilöidyn pyynnön tekeminen Pääesikunnan suuntaan
 5. Päätöksen odottaminen
 6. Aineiston luku Auditoriotalon kellarin ns. tutkijatilassa

Lisätietoja MPKK:n kirjaamosta: kirjaamo.mpkk (at) mil.fi

Puolustusvoimalliset opinnäytteet Kansallisarkistossa

Puolustusvoimissa ennen vuotta 1995 laadittuja opinnäytteitä on siirretty myös Kansallisarkistoon. Aineistoista voi tehdä hakuja Kansallisarkiston Astia-palvelussa. Tutkielmien, aiheiden tai tekijöiden perusteella aineistoja ei pääsääntöisesti Astia-palvelusta hakemalla löydy, vaan tutkielmat on koottu kurssikohtaisiin kokonaisuuksiin. Voit paikantaa tutkielmia esimerkiksi Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastolla säilytettävistä opinnäyteluetteloista, joista saat tiedon millä kurssilla opinnäyte on laadittu, ja oikea arkistokokonaisuus on sen jälkeen paikannettavissa Astia-palvelusta. Esimerkki: Taistelukoulun jalkaväen kapteenikurssi 36:n (1964) tutkielmat. 

Sotakorkeakoulun diplomityöt 1926-1991

Kansallisarkiston digitoimat julkiset SKK:n diplomityöt ovat vapaasti käytettävissä Kansallisarkiston  Astia-tietokannassa.

Käyttörajoitettuja SKK:n diplomitöitä voi tiedustella MPKK:n kirjaamosta.

Muista myös arkistokokonaisuus SKK-2, joka sisältää Sotakorkeakoululle kuuluneita tutkielmia ym., jotka eivät sisälly diplomityösarjaan. Arkistoluettelo aineistosta on saatavilla Kansallisarkiston Helsingin toimipisteen asiakaspalvelussa.

MPKK:n väitöskirjat

Maanpuolustuskorkeakoulun väitöskirjat löydät listattuna Maanpuolustuskorkeakoulun verkkosivuilta. MPKK:n tarkastamat väitöskirjat julkaistaan sähköisesti ylimmässä tasosarjassa Julkaisusarja 1: Tutkimuksia. Väitöskirjat löytyvät myös painettuna MPKK:n kirjaston kokoelmista.