Skip to main content

Tutkain: Tutkain

Tutkain

Tutkain-hanke tuo kotimaisia lehtiä digimuodossa tutkimuskäyttöön

Maanpuolustuskorkeakoulun henkilökunnalla ja opiskelijoilla on vuosina 2020-2022 mahdollisuus hyödyntää tutkimuskäytössä Kansalliskirjaston kotimaisten digitaalisten sanoma- ja aikakauslehtien vuosina 1930-2018 julkaistuja vuosikertoja.

Palvelusta löytyy mm. seuraavia lehtiä, saatavilla olevat vuosikerrat vaihtelevat lehdittäin:
•    Sotilasaikakauslehti
•    Suomen sotilas
•    Hakkapeliitta
•    Hakku
•    Taistelija
Palvelu sisältää yhteensä satoja lehtivuosikertoja eri aloilta ja määrä tulee lisääntymään hankkeen kuluessa.
Palveluun kirjaudutaan Maanpuolustuskorkeakoulun HAKA-tunnuksilla (sama kuin Funet-tunnus: etunimi.sukunimi + salasana). Lisätietoja HAKA-kirjautumisesta PVAH-asiakirjan AO18743 liitteestä numero 4.


Kirjautumisen jälkeen käyttö edellyttää vielä käyttöoikeuslomakkeen täyttämistä. Käyttöoikeuslomakkeella tulee kertoa tutkimus- tai koulutusala ja yleinen kuvaus tutkimuksesta, jota varten aineistoa käyttää.


Palvelun sisältämää aineistoa ei ole oikeutta julkaista eikä julkistaa. Käyttäjät saavat sopimuksen mukaan analysoida lehtiaineistoja koneellisesti sekä luoda niistä datasettejä tutkimuksen verifiointia ja myöhempää tutkimusta varten. Opetustarkoituksessa aineistoa voi käyttää tiedonhaun opetuksessa, metodiopetuksessa ja omaa tutkimustaan esittelevässä opetuksessa Kopioston kopiointiluvan ehtojen mukaisesti.

Pääset palveluun osoitteessa digi.kansalliskirjasto.fi. Valitse "Kirjaudu" ja käytä HAKA-tunnuksiasi.

Lisätietoja:

•    MPKK kirjasto, Sektorijohtaja Anu Alaterä, anu.alatera@mil.fi
•    Kansalliskirjaston tiedote Tutkain-hankkeesta: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/projektit/tutkain-2020-2022

http://ndu-fi.libwizard.com/loader.php?id=fe2da9fe31cc0166aeee0c2f48e8c47f