Siirry pääsisältöön

Lehdet ja artikkelit: Ohjeet

Tieteelliset aikakauslehdet

”Niissä näkee ensi kerran päivänvalon valtaosa eri alojen tutkimustuloksista, ne edustavat siten tutkimuksen etulinjaa ja niissä käydään polemiikkia sekä uusimmista tuloksista että tutkimuksen uusista suunnista, probleemeista ja tavoitteista. Siten on ymmärrettävää, että tieteellisissä kirjastoissa juuri nämä sarjajulkaisut ovat tärkeämpiä kuin monografiat, yksittäiset teokset.”

-Kaarle Hirvonen, Sotatieteellisen keskuskirjaston hoitaja 1965

Artikkelihaun työkaluja

Finna

Kotimaisten tiede- ja ammattilehdien artikkelien viitetietoja löydät Finnasta. Finnan haun rajauksia hyödyntämällä voit kohdistaa hakusi tiettyihin vuosiin tai tiettyihin julkaisuihin. Katso esimerkki Sotilasaikakauslehden 1950-luvun artikkeleihin kohdistetusta hausta. Pienempiä puolustushaara- ja aselajilehtiä ei ole luetteloitu Finnaan kattavasti, mutta takautuvaa luettelointityötä tehdään jatkuvasti.

Google Scholar

Kansainvälisiä artikkeleita löydät  Google Scholar -palvelusta. Jos aineisto on saatavilla verkossa, Google Scholarista löydät myös linkin aineistoon. Katso esim. Oulun yliopiston kirjaston käyttöohjeet palveluun. Google Scholarin hakutuloksia voit analysoida tarkemmin Anne-Wil Harzingin Publish or Perish -ilmaisohjelmalla. Katso esimerkiksi Oulun yliopiston tarkemmat ohjeet.

Scopus

Scopus on monitieteellinen viittaus- ja tiivistelmätietokanta, josta löydät tiede- ja ammattilehtien artikkeleiden, konferenssipapereiden ja patenttien tietoja. Scopus sisältää myös työkalut hakutulosten tarkempaan analysointiin. Voit esimerkiksi paikantaa tietyn teeman viitatuimmat tutkimukset sekä arvovaltaisimmat julkaisut. Katso esimerkiksi Oulun yliopiston tarkemmat ohjeet.

Tutkain

Maanpuolustuskorkeakoulun henkilökunnalla ja opiskelijoilla on vuosina 2020-2022 mahdollisuus hyödyntää tutkimuskäytössä Kansalliskirjaston kotimaisten digitaalisten sanoma- ja aikakauslehtien vuosina 1930-2018 julkaistuja vuosikertoja.

Jos löydät viitteen mielenkiintoiseen artikkeliin, mutta et artikkelin kokotekstiä:

  • Toimitamme aineistoa Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston kokoelmista puolustusvoimien henkilökunnalle virkapaikalle.
  • Tilaamme puolustusvoimien henkilökunnalle aineistoa myös muista kirjastoista kaukopalvelun kautta.
  • Tarkista ensin ettei artikkelin kokoteksti ole saatavilla MPKK:n tarjoamista tietokannoista tai Googlella.

Miten arvottaa lehtiä ja kausijulkaisuja?

Scopus -tietokannasta löydät useita mittareita tutkimuksen vaikuttavuuden arviointiin.

Kotimainen Julkaisufoorumi eli JUFO luokittelee julkaisut neljään luokkaan, 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso. Muut arvioidut julkaisukanavat, jotka eivät ole täyttäneet tason 1 kriteereitä, on merkitty tunnisteella 0. Mukana luokituksessa ovat lehdet, sarjat, konferenssijulkaisut ja kirjakustantajat

Katso myös:

20 merkittävintä kansainvälistä sotatieteellistä lehteä

2. Security Dialogue (JUFO 3)
4. Survival (JUFO 1)
6. Military Review (n/a)
7. Security Studies (JUFO 1)
8. Military Psychology (JUFO 1)
15. European Security (JUFO 1)
17. The RUSI Journal (n/a)
19. Parameters (JUFO 0)
 

Lähde: Shields, Patricia M. & Travis A. Whetsell: Doing practical research and publishing in military studies, E-kirjaRoutledge handbook of research methods in military studies. Soeters, John (ed.), Routledge, London 2014, s. 312-325.

Suomen turvallisuusympäristön näkökulmasta kannattaa muistaa myös Journal of Slavic Military Studies sekä Military Thought.

Google Scholar ylläpitää lisäksi omaan indeksiinsä perustuvaa ajantasaista listausta merkittävimmistä Military Studies -luokkaan kuuluvista tiedelehdistä. 

 

Ulkomaisia puolustushaara- ja aselajilehtiä

Julkista sotilasammatillista keskustelua käydään erilaisissa puolustushaara- ja aselajilehdissä. Alla listattuna merkittävimpiä sähköisessä muodossa vapaasti saatavilla olevia lehtiä. Osa julkaisuista on vertaisarvioitu. Puolustushaara- ja aselajilehtien (hiipuvasta?) roolista ja korvaavista alustoista sotataidollisessa keskustelussa kts. esim. Bring Back Branch Magazines - Modern War Institute (usma.edu).

Kielitaitoiset voivat tutustua myös ranskalaisiin alan lehtiin, jotka löytyvät kätevimmin Pensées mili-terre -sivustolta.

Kotimaisia sotilasalan lehtiä kokotekstinä verkossa

Jos tarvitsemasi lehti ei ole saatavilla sähköisenä, tarkista painettujen lehtien saatavuus Finnasta. Sotilasalan lehtien artikkelien viitetiedot on viety suurilta osin myös Finnaan. Hae vaikkapa tekijällä, artikkelin nimellä tai vapaasanahaulla.

Kotimaisia sanoma- ja aikakauslehtiä löydät sähköisessä muodossa myös Tutkain-palvelusta.