Skip to main content

Oppaat, ohjesäännöt ja virallisjulkaisut: Kotimainen aineisto

Puolustusvoimien ohjesäännöt

Puolustusvoimien ohjesääntöjen tietoja voi selailla MPKK-Finnassa.

Julkisia ohjesääntöjä on saatavilla sähköisesti puolustusvoimien verkkosivuilta.

Osa kirjaston kokoelmissa olevista ohjesäännöistä on rajattu viranomaiskäyttöön ja niitä lainataan vain puolustusvoimien henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Voimassa olevat ohjesäännöt ovat Puolustusvoimien henkilökunnan käytettävissä asianhallintajärjestelmässä.

Voimassa olevien ohjesääntöjen luettelo on Puolustusvoimien henkilökunnan käytettävissä Torni-portaalin tietopankeissa.

Puolustusvoimien tutkimusrekisteri

TUTREK:sta löydät Puolustusvoimien tutkimuksissa syntyneet raportit ja tulosaineistot sekä Puolustusvoimissa tehdyt opinnäytetyöt. TUTREK:n käyttöönottokäsky on PVAH:ssa asiakirjana AP19815.

​TUTREK on Torni-portaalin työtila, joka on tarkoitettu Puolustusvoimien tutkimuksissa syntyneiden raporttien ja tulosaineistojen sekä Puolustusvoimissa tehtyjen opinnäytetöiden jakamiseen Puolustusvoimien sisäiseen käyttöön.

Käyttöönottovaiheessa palvelusta löytyy Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen, Merisotakoulun ja MATINE:n tutkimusraportteja sekä Maanpuolustuskorkeakoulun opinnäytetöitä, joita ei löydy Doriasta/Finnasta. TUTREK on Puolustusvoimien henkilökunnan käytettävissä Torni-portaalissa.

http://ndu-fi.libwizard.com/loader.php?id=fe2da9fe31cc0166aeee0c2f48e8c47f