Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Lehdet ja artikkelit: Ohjeet

Artikkelihaun työkaluja

EBSCO Discovery Service

EDS useista eri kansainvälisistä lähdeaineistoista haravoitu laaja viitetietokanta, joka sisältää mm. laajan valikoiman sotilasalan ammattilehtiä.

Finna

Kotimaisten tiede- ja ammattilehdien artikkelien viitetietoja löydät Finnasta. Finnan haun rajauksia hyödyntämällä voit kohdistaa hakusi tiettyihin vuosiin tai tiettyihin julkaisuihin. Katso esimerkki Sotilasaikakauslehden 1950-luvun artikkeleihin kohdistetusta hausta. Pienempiä puolustushaara- ja aselajilehtiä ei ole luetteloitu Finnaan kattavasti. Katso tarkempi lista tallennettuista julkaisuista ARTO-wikistä.

Google Scholar

Kansainvälisiä artikkeleita löydät  Google Scholar -palvelusta. Jos aineisto on saatavilla verkossa, Google Scholarista löydät myös linkin aineistoon. Katso esim. Oulun yliopiston kirjaston käyttöohjeet palveluun. Google Scholarin hakutuloksia voit analysoida tarkemmin Anne-Wil Harzingin Publish or Perish -ilmaisohjelmalla. Katso esimerkiksi Oulun yliopiston tarkemmat ohjeet.

Scopus

Scopus on monitieteellinen viittaus- ja tiivistelmätietokanta, josta löydät tiede- ja ammattilehtien artikkeleiden, konferenssipapereiden ja patenttien tietoja. Scopus sisältää myös työkalut hakutulosten tarkempaan analysointiin. Voit esimerkiksi paikantaa tietyn teeman viitatuimmat tutkimukset sekä arvovaltaisimmat julkaisut. Katso esimerkiksi Oulun yliopiston tarkemmat ohjeet.

Tutkain

Maanpuolustuskorkeakoulun henkilökunnalla ja opiskelijoilla on vuosina 2020-2022 mahdollisuus hyödyntää tutkimuskäytössä Kansalliskirjaston kotimaisten digitaalisten sanoma- ja aikakauslehtien vuosina 1930-2018 julkaistuja vuosikertoja.

Jos löydät viitteen mielenkiintoiseen artikkeliin, mutta et artikkelin kokotekstiä:

  • Toimitamme aineistoa Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston kokoelmista puolustusvoimien henkilökunnalle virkapaikalle.
  • Tilaamme puolustusvoimien henkilökunnalle aineistoa myös muista kirjastoista kaukopalvelun kautta.
  • Tarkista ensin ettei artikkelin kokoteksti ole saatavilla MPKK:n tarjoamista tietokannoista tai Googlella.

Tieteelliset aikakauslehdet

”Niissä näkee ensi kerran päivänvalon valtaosa eri alojen tutkimustuloksista, ne edustavat siten tutkimuksen etulinjaa ja niissä käydään polemiikkia sekä uusimmista tuloksista että tutkimuksen uusista suunnista, probleemeista ja tavoitteista. Siten on ymmärrettävää, että tieteellisissä kirjastoissa juuri nämä sarjajulkaisut ovat tärkeämpiä kuin monografiat, yksittäiset teokset.”

-Kaarle Hirvonen, Sotatieteellisen keskuskirjaston hoitaja 1965

Kotimaisia sotilasalan lehtiä kokotekstinä verkossa

Jos tarvitsemasi lehti ei ole saatavilla sähköisenä, tarkista lehtien vuosikertojen saatavuus Finnasta. Sotilasalan lehtien artikkelien viitetiedot on viety suurilta osin myös Finnaan. Hae vaikkapa tekijällä, artikkelin nimellä tai vapaasanahaulla.

Miten arvottaa lehtiä ja kausijulkaisuja?

Julkaisufoorumin JUFO-tasoluokkien avulla voit paikantaa eri tieteenalojen keskeiset kustantajat ja tieteelliset aikakausjulkaisut. Katso myös:

Scopus Journal Metrics -työkalu sisältää Scopuksen datan perusteella koostettuja tiedelehtien tasoindikaattoreita.

Myös ammatti-, puolustushaara- ja aselajilehdissä julkaistaan tutkittua tietoa, vaikka julkaisut eivät täyttäisikään tieteellisiä kriteereitä.

Journal of Slavic Military Studies -lehden uusimmat artikkelit

Loading ...
SCImago Journal & Country Rank
http://ndu-fi.libwizard.com/loader.php?id=fe2da9fe31cc0166aeee0c2f48e8c47f