Skip to main content

EBSCO Military & Government Collection: EBSCO Military & Government Collection

EBSCO Military & Government Collection

 

 

EBSCO Military & Government Collection sisältää kansainvälisten sotilasalan lehtien kokotekstejä (yli 300 julkaisua) sekä viitetietoja (yli 400 julkaisua). Palveluun sisältyy sekä sotilasalan ammattilehtiä että vertaisarvioituja sotatieteellisiä julkaisuja. Esimerkkeinä The Cavalry & Armor Journal, Infantry ja Naval Forces. Tietokanta soveltuu erityisesti strategian, operaatiotaidon ja taktiikan sekä toisen maailmansodan jälkeisen sotahistorian opiskelijoille.

EBSCO Military & Government Collection on 2020 alkaen vain Maanpuolustuskorkeakoulun sekä maa-, meri- ja ilmasotakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan sekä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen henkilökunnan käytössä.


Käyttöoikeudet: Puolustusvoimien tutkimuslaitos, Maanpuolustuskorkeakoulun ja puolustushaarakoulujen henkilökunta ja opiskelijat

Linkki palveluun (Maanpuolustuskorkeakoulu + puolustushaarakoulut)

Linkki palveluun (Puolustusvoimien tutkimuslaitos)

 

Käyttöohjeet

Lehtilista

Käyttöehdot

http://ndu-fi.libwizard.com/loader.php?id=fe2da9fe31cc0166aeee0c2f48e8c47f