Skip to main content

IHS Jane's (Pv, päättyy 28.2.2020): IHS Jane's (Pv)

IHS Jane's

 

 

 

Jane's by IHS Markit -palvelu sisältää aiemmin painettuina vuosikirjoina ilmestyneet asejärjestelmätiedot sekä Jane'sin kustantamien lehtien artikkelit sähköisessä muodossa. Esimerkiksi Jane's Fighting Ships ja Jane's Infantry Weapons -vuosikirjojen tiedot ovat nyt käytössä palvelun kautta aina ajantasaisessa muodossa, lehdistä esimerkiksi Defence Weekly ja Navy International. Palvelussa on myös tietoa esimerkiksi eri asevoimien organisaatioista sekä  puolustusteollisuuden trendeistä.

IHS Jane’s-palvelu poistuu pysyvästi valikoimastamme 1.3.2020 lähtien.


Käyttöoikeudet: puolustusvoimien henkilökunta, Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijat.

Linkki palveluun (Maanpuolustuskorkeakoulu + puolustushaarakoulut)

Linkki palveluun (Muut puolustusvoimien käyttäjät, edellyttää TUVE-verkkoa)

Käyttöohjeet

Käyttöehdot


http://ndu-fi.libwizard.com/loader.php?id=fe2da9fe31cc0166aeee0c2f48e8c47f