Skip to main content

SAGE Premier: SAGE Premier

SAGE Premier

 

 

 

 

SAGE Premier sisältää n. 800 tieteellistä lehteä. Aineisto painottuu sosiologiaan, johtamiseen ja kasvatustieteisiin, mutta yksittäisiä nimekkeitä on myös esimerkiksi sotahistorian ja kansainvälisen politiikan alalta. 

Käyttöoikeudet: Maanpuolustuskorkeakoulun ja puolustushaarakoulujen opiskelijat ja henkilökunta.

Linkki palveluun (Maanpuolustuskorkeakoulu + puolustushaarakoulut)


Käyttöohjeet

Lehtilista

Käyttöehdot

http://ndu-fi.libwizard.com/loader.php?id=fe2da9fe31cc0166aeee0c2f48e8c47f